Government Service

उत्पनाचे प्रमाणपत्र
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • एक फोटो
 • आधारकार्ड
 • उत्पनाचा पुरावा - चालू आर्थिक वर्षाचा (खालीलपैकी एक )

  अ . नोकरदार असल्यास पगाराचे प्रमाणपत्र (फॉर्म नं . १६ )

  ब . शेतकरी असल्यास ८ अ व ७/१२ उतारा

  क . मजुरीपासून उत्पन्न असल्यास लाइटबिल झेरॉक्स

Apply Share
नॉन क्रिमिलियर
 • स्वघोषणा पत्र
 • आधारकार्ड
 • रेशन कार्ड
 • ज्याच्या नावे दाखला हवा आहे त्याचे जात प्रमाणपत्र
 • तहसिलदाराचे ३ वर्षे उत्पनाचा दाखला (चालू आर्थिक वर्षाचा )
 • एक फोटो (टिप : उत्पन्न मर्यादित ८ लाखाच्या आत )
 • रेशन कार्ड मध्ये ज्याच्यासाठी दाखला हवा आहे त्याचे नाव असणे आवश्यक
Apply Share
भूमिहीन असल्याचा दाखला
 • रेशनींग कार्ड
 • लाईटबील
 • 2 फोटो
 • स्वघोषणा पत्र
 • आधारकार्ड
Apply Share
तहसिलदार रहिवाशी दाखला
 • शाळा सोडल्याचा दाखला
 • रेशनींग कार्ड
 • लाईटबील
 • 2 फोटो
 • स्वघोषणा पत्र
 • आधारकार्ड
Apply Share
प्रतिज्ञापत्र (AFFIDAVIT)
 • ज्या व्यक्तीचे प्रतिज्ञापत्र करावयाचे आहे ती व्यक्ती समक्ष व फोटोसह हजर असणे आवश्यक .
 • ज्या संबंधी प्रतिज्ञापत्र करावयाचे आहे त्यासंबंधी कागदपत्रांचे झेरॉक्स.
 • लाईटबील
Apply Share
कास्ट व्हॅलिडिटी
 • . स्वतःचा जातीचा दाखला
 • शाळा/कॉलेज स्वतःचा रजिस्टर क्रमांक आणि रोल नंबर
 • शाळा / कॉलेज सोडल्याचा स्वतःचा दाखला .
 • रक्त नात्यातील नातेवाईक शाळेचा दाखला /कास्ट व्हॅलिडिटी (जात पडताळणी )
 • /कास्ट सर्टिफिकेट (जातीचा दाखला )
Apply Share
SEBC ( १६ % मराठा आरक्षण)
 • स्वत: / वडील / आजोबा या सर्वाचा शाळा सोड्ल्याचा दाखला किंवा जन्माचा दाखला
 • सरपंच रहिवासी दाखला
 • रेशनकार्ड
 • आधार कार्ड
 • ३ वर्षाचा तहसिलदार उत्पनाचा दाखला
 • १ फ़ोटो
 • सर्व कागपत्रे सत्यप्रत्र करुन जोडावे
Apply Share
डोमिसाईल
 • शाळा सोडल्याचा दाखला / बोनाफाईड (ज्याच्या नावे दाखला हवा आहे )
 • अर्जदाराच्या वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा ओळखपत्र
 • १० वर्षे महाराष्ट्रातील रहिवासी सिद्ध करणारे इतर पुरावे (मागील सहा महिण्यातील ) उदा . मालमत्ता ,कर पावत्या / लाइटबिल /८ अ उतारा
 • रेशन कार्ड मध्ये ज्याच्यासाठी दाखला हवा आहे त्याचे नाव असणे आवश्यक
 • स्वघोषणा पत्र
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
जातीचा दाखला
 • ज्याच्या नावे दाखला हवा आहे त्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड . (अर्जदार स्वतः उपस्थित असावा )
 • वडिलांचा /चुलते /आत्या /आजोबा यापैकी एकाचा शाळा सोडल्याचा दाखला
 • किंवा :-
  नातेवाईकांचे जात प्रमाणपत्र
  अ . जर जात VJNT असेल तर १९६० - ६१ पूर्वीचा पुरावा
  . जर जात OBC असेल तर १९६७ पूर्वीचा पुरावा .
  क . जर जात SC /ST असेल तर १९५० पूर्वीचा पुरावा .
  ड . जर जात SEBC (मराठा ) असेल तर १९६७ पूर्वीचा पुरावा .
 • रेशन कार्ड मध्ये ज्याच्यासाठी दाखला हवा आहे त्याचे नाव असणे आवश्यक
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • लाईटबील किंवा कर पावती
 • स्वघोषणा पत्र
 • एक फोटो
Apply Share
EWS सर्टिफिकेट
 • डोमासाईल
 • रेशन कार्ड
 • १ फोटो
 • उत्पनाचा दाखला
 • शाळा सोडल्याचा दाखला
 • वडिलांचा शाळा सोडल्याचा
 • लाईटबील
 • स्वघोषणा पत्र
Apply Share
शॉप ऍक्ट लायसन्स
 • . लाईट बिल
 • आधारकार्ड
 • सेल्फ डिक्लरेशन
 • . गट नंबर /खाते नंबर
 • २ फोटो
 • भाड्याने असेल तर समंतीपत्र किंवा भाडे करार
Apply Share
भाडेकरार (Rent Agreement)
 • आधारकार्ड (भाडेकरू/घरमालक व दोन साक्षीदार)
 • 1. पॅनकार्ड (घरमालक)
 • . गट नंबर ,बिल्डिंग नाव ,रोड , फ्लॅट नंबर आणि फ्लोअर नंबर
Apply Share
E-Gazzet
 • . राजपत्र अर्ज
 • आधारकार्ड
 • पॅन कार्ड
 • मतदान कार्ड
 • 1 फोटो
 • लग्नपत्रिका किंवा मॅरेज सर्फिकेट
 • रेशनकार्ड किंवा लाईटबील
 • शाळा सोडल्याचा दाखला
Apply Share
पोलीस वेरिफिकेशन
 • कंपनी लेटर
 • रेशनिंग कार्ड
 • आधारकार्ड
 • शाळा सोडल्याचा दाखला
 • लाईट बिल
 • १ फोटो
Apply Share
अधिवास राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
 • शाळा सोडल्याचा दाखला / बोनाफाईड (ज्याच्या नावे दाखला हवा आहे )
 • अर्जदाराच्या वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा ओळखपत्र
 • १० वर्षे महाराष्ट्रातील रहिवासी सिद्ध करणारे इतर पुरावे (मागील सहा महिण्यातील ) उदा . मालमत्ता ,कर पावत्या / लाइटबिल /८ अ उतारा
 • रेशन कार्ड मध्ये ज्याच्यासाठी दाखला हवा आहे त्याचे नाव असणे आवश्यक
 • स्वघोषणा पत्र
 • रेशन कार्ड झेरॉक्स
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
३०% महिला आरक्षण
 • ३ वर्षाचा तहसिलदार उत्पनाचा दाखला
 • १ फोटो
 • अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला
 • आधारकार्ड
 • रेशनींग कार्ड झेरॉक्स व लाइटबिल
 • स्वघोषणा पत्र
 • वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा ओळखपत्र
Apply Share
अल्पभूधारक दाखला
 • रेशनींग कार्ड
 • लाईटबील
 • १ फोटो
 • स्वघोषणा पत्र
 • ८ अ /सातबारा
 • आधारकार्ड
Apply Share
संजय गांधी योजना
 • उत्पनाचा दाखला
 • पॅनकार्ड
 • आधारकार्ड
 • रेशनकार्ड ( संजय गांधी योजनेसाठी वय ६५ पेक्षा कमी असणे आवश्यक )
Apply Share
स्कॉलरशिप फॉर्म Maha.DBT
 • इ. १० वी /१२ वी मार्कशीट
 • उत्पनाचा दाखला
 • शाळा सोडल्याचा दाखला
 • बोनाफाइड
 • जातीचा दाखला डोमेसाइल
 • अलॉटमेंट लेटर
 • ग्रॅजुएशन पूर्ण असेल तर १ st ,२ nd ,३ rd वर्षाची मार्कशीट जात पडताळणी
Apply Share
अपंगासाठी स्वावलंबन कार्ड
 • Disability certificate
 • आधारकार्ड
 • १ फोटो व सही
Apply Share
नवीन वीज जोडणी अर्ज
 • शेजाऱ्याच्या घरातील लाईट बिल
Apply Share