Ration Card

नवीन रेशन कार्ड
 • नाव कमी केलेला तहसिलदाराचा दाखला
 • २ फोटो
 • मिळकती बाबत घराचा ८ अ उतारा
 • लाइटबिल
 • भाडयाने राहत असेल तर घरमालकाचे संमतीपत्र
 • आधारकार्ड
 • रहिवाशी स्वघोषणा पत्र
 • शौचालय स्वघोषणा पत्र
 • भाड्याने राहत असेल तर घर- मालकाचे संमती पत्रा बरोबर घर मालकाचे 8 अ किंवा लाईट बिल लागेल.
Apply Share
रेशनकार्डवर नाव कमी
 • रेशनकार्ड दुकानदाराचा नाव कमी केल्याचा दाखला
 • मूळ शिधापत्रिका
Apply Share
खराब झाल्यास दुबार रेशन कार्ड
 • स्वस्त धान्य दुकानदार यांचा रेशनकार्ड खराब झालेचा दाखला युनिटसह
 • रहिवाशी स्वघोषणा पत्र
 • मूळ रेशनकार्ड
 • २ फोटो
 • शौचालय स्वघोषणा पत्र
 • आधारकार्ड
 • ७)लाईटबील
Apply Share
रेशनकार्ड वर नवीन नाव दाखल करणे
  अ. लग्न झाले असल्यास :
 • स्वस्त धान्य दुकानदार यांचा रेशनकार्ड खराब झालेचा दाखला युनिटसह
 • रहिवाशी स्वघोषणा पत्र
 • मूळ रेशनकार्ड

 • ब. नवीन मुलांसाठी:
 • जन्माचा दाखला / बोनाफ़ाईड / शाळेचा दाखला
Apply Share
विभक्त रेशनकार्ड
 • मुळ रेशनकार्ड
 • नाव कमी केल्याचा मुळ दाखला
 • मिळकतीबाबत घराचा ८ अ चा उतारा /वीजबिल स्वत:च्या नावाने आवश्यक
 • वडीलांचे संमतीपत्र – मुलगा माझ्यापासुन त्याच्या नावे असलेल्या मिळकतीत वेगळा राहतो म्हणुन रेशनकार्ड देण्यास हरकत नाही.
 • नवीन रेशनकार्ड मिळणेकामी स्वत:चे प्रतिज्ञापत्र
 • कुटुंबातील सर्व व्यक्तीची आधार कार्डची छायांकित प्रत
 • गॅस कार्डची छायांकित प्रत ( गॅस सिलेंडर असल्यास)
 • कृटुंबातील ज्येष्ट महिलेचा फ़ोटो
Apply Share
हरविलायस दुबार रेशन कार्ड
 • स्वस्त धान्य दुकानदार यांचा रेशनकार्ड हरवल्याचा दाखला युनिटसह
 • मूळ रेशनकार्ड हरवल्याचा पोलीस स्टेशनचा दाखला
 • रहिवाशी स्वघोषणा पत्र
 • ३)लाईटबील
 • २ फोटो
 • शौचालय स्वघोषणा पत्र
 • आधारकार्ड
 • ७)लाईटबील
Apply Share
Office: 9881444470
Phone: (02137)286129 / 9850455570
Email: 27210017@mkcl.org
ASN COMPUTER EDUCATION,
Karanje Complex, 2ND And 3RD Floor, opp. Axis Bank,
Near Jijamata Hospital, Pabal Chowk, Pune - Nagar Road,
Shikrapur, Tal: Shirur, Dist: Pune 412208